TARTALOMJEGYZÉK

 
Előszó
 

I. RÉSZ: ELMÉLETI ALAPOK, SZEMLÉLETMÓD

 
1. fejezet: Bagdy Emőke, Mirnics Zsuzsanna: Az interakció-kutatás kérdései
  2. fejezet: Bagdy Emőke, Mirnics Zsuzsanna: A pár- és családrendszer vizsgálatának dimenziói
  3. fejezet: Bagdy Emőke, Mirnics Zsuzsanna: Professzionális felkészülés a pár és család megismerésére
     
    3.1. Család-rendszertan, interakcionális alapfogalmak
    3.2. Személyes pszichológiai munka "tapasztalati tanulással"
    3.3. A pár és család megismerésének szakmai szempontjai. Az első interjú
   
  4. fejezet: Mirnics Zsuzsanna, Bagdy Emőke: A pár - és családvizsgálatok kutatásmódszertani szempontjai
 

II. RÉSZ: A PÁR ÉS CSALÁDDINAMIKAI VIZSGÁLATOK ESZKÖZTÁRA

   
  5. fejezet: A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV)
     
    5.1. Mirnics Zsuzsanna, Bagdy Emőke: A KRV elméleti megalapozása
    5.2. Mirnics Zsuzsanna, Bagdy Emőke: A KRV története
    5.3. Mirnics Zsuzsanna, Bagdy Emőke: A KRV hazai alkalmazása
    5.4. Mirnics Zsuzsanna, Bagdy Emőke, Máth János: Interakcióelemzés. A KRV jelölési rendszerének fejlődése
    5.5. Mirnics Zsuzsanna, Bagdy Emőke, Tóth Andrea: Vizsgálatok a KRV integrált jelölési rendszerével
    5.6. Bagdy Emőke, Vetier Anna, Csákvári Zsófia, Kiss Dalma Réka, Vargha András, Bánsági Péter: Processzometria: interakciós folyamelemző eljárás a Közös Rorschach próbában
    5.7. Bagdy Emőke, Erdélyi Ildikó: A processzometria alkalmazása esetelemzések tükrében
     
 

6. fejezet: Kisgyörgyné Pongrácz Dóra, Tóth Melinda, Mirnics Zsuzsanna, Bagdy Emőke: A Circumplex Modell és az OCST IV.: David Olson Családdinamikai strukturális modelljének és mérőeljárásának ismertetése

 

7. fejezet: Vargha András, Baktay Gizella, Tóth Melinda, Kisgyörgyné Pongrácz Dóra, Bagdy Emőke: A Circumplex Modellel és az Olson-teszttel kapcsolatos nemzetközi és hazai empirikus vizsgálatok

 

III. RÉSZ: KORSZERŰ MÉRÉSEK A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOMBAN. MAGYARORSZÁGON MÉG NEM HASZNÁLT ELJÁRÁSOK

 
  Bevezetés
  8. fejezet: Baktay Gizella: A Párklíma Skála (PKS, Paarklimaskalen)
 

9. fejezet: Baktay Gizella: A Giessen Párteszt (GT)

 

10. fejezet: Baktay Gizella: A Gehring-féle Család-Struktúra-Teszt (CS-S-T)

  11. fejezet: Baktay Gizella: A Szubjektív Családkép Teszt (S-CST)
 

12. fejezet: Luborsky "Központi Kapcsolati konfliktus-témák" módszere

    12.1. fejezet: Bagdy Emőke, Fekete Anna, Erdélyi Hajnalka, Mező-Mészáros Ildikó: A Központi Kapcsolati Konfliktus-Témák módszere (KKKT)
    12.2. fejezet: Bagdy Emőke, Erdélyi Hajnalka, Mező-Mészáros Ildikó, Szili Ilona: A KKKT alkalmazása esetelemzések tükrében.
     
FÜGGELÉK
     
  1. Mirnics Zsuzsanna, Bagdy Emőke, Máth János, Vargha András, Tóth Andrea: A KRV integrált jelölési rendszere
  2. Baktay Gizella: A FACES-IV magyar változata. Az eredeti amerikai FACES-IV változat fordítása (Microsoft Word dokumentum)
  3. Bagdy Emőke, Deáki Márta: Magyar nyelvű szakirodalmi összeállítás a pár- és családkutatás valamint intervenció (konzultáció és terápia) témaköréből. (Ajánlott irodalom)
  4. Mirnics Zsuzsanna: A Közös Rorschach Vizsgálat hazai bibliográfiája
   
Impresszum