8. Fejezet

A Párklíma Skála (PKS)

Baktay Gizella

 

Bevezetés

A Párklíma Skála diádikus kapcsolatok vizsgálatára alkalmas olyan önkitöltős kérdőíves eljárás, melynek segítségével egyaránt elemezhetők házastársi kapcsolatok, valamit hetero- és homoszexuális élettársi kapcsolatok. A Klaus A. Schneewind és Joachim Kruse által 2002-ben megalkotott Párklíma Skála (Paarklimaskalen) két kérdőívből áll, egy hosszabb és egy rövidebb verzióból, melyek egymástól függetlenül egyaránt alkalmazhatóak.

A PKS-R, a Párklíma Skála rövid változata 24 itemet tartalmaz, és négyfokozatú válaszskálán teszi lehetővé a párkapcsolati tényezők vizsgálatát három szempontból. E három párkapcsolati tényező a kötődés, a függetlenség és a motiváció/aktivitás, melyek egyben a Párklíma Skála globális skáláit alkotják.

A PKS, a Párklíma Skála hosszabb verziója 54 itemben a következő skálákon vizsgálja a párkapcsolatokat: összetartás, nyíltság, konfliktushajlam, önállóság, teljesítményorientáció, kulturális orientáció, szabadidő aktív eltöltése, szervezettség és kontroll. Ezek alkotják Párklíma Skála primer skáláit.

Bármelyik változatot használjuk is a párkapcsolati diagnosztikában, arra kell törekednünk, hogy a Párklíma Skálát a partnerkapcsolat mindkét tagja kitöltse, hiszen a teszt így arra ad módot, hogy a kapcsolati rendszert, az interperszonális vonatkozásokat vizsgáljuk.

 
 
A Párklíma Skála előzményei >>
> Részletes tartalomjegyzék <