Függelék 4.

A Közös Rorschach Vizsgálat hazai bibliográfiája

Mirnics Zsuzsanna

 


Andrasity M. (2003): Egy szuicid krízis bemutatása a KRV módszer segítségével
(Henrik Ibsen: Hedda Gabler), műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Babusa P. (2002): "Üres fészek" helyzetben lévő párok nonverbális kommunikációjának vizsgálata, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Babusa P. (2004): Amphetamin fogyasztók közösségi viselkedése szerfogyasztás nélküli és a szerfogyasztást követő állapotban, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Bagdy E (1987).: Interconnection of Diagnostics and Therapy with the Couples Rorschach Test, Nemzetközi Szociálpszichiátriai Szövetség Regionális Kongresszusa, Budapest.

Bagdy E. (1992): A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) standardizálásának helyzete, a teszt felhasználási lehetőségei, Magyar Pszichológiai Társaság, X. Tudományos Nagygyűlése, 1992. VIII.31- IX.2., Budapest

Bagdy E. (1997): A Közös Rorschach Vizsgálat interaktometriai és a CMCD (korrektív visszacsatolás) kódrendszerének összehasonlító elemzése, Magyar Pszichiátriai Társaság IV. Nemzetközi Kongresszusa, Budapest, absztrakt kötet 173. old.

Bagdy E. (1998): A CMCD viszonykontroll eljárás klinikai alkalmazási lehetőségei a Közös Rorschach vizsgálatban (az Arne Holte és Lars Wichstrom által kidolgozott CONDIS rendszer és a magyar interaktometria párhuzamos alkalmazása), Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Országos Pszichológus Nagygyűlése, Pécs

Bagdy E. (1998): Depressziós betegek családi interakciós viszonykontroll-jellemzői a Közös Rorschach Vizsgálat alapján, Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Országos Pszichológus Nagygyűlése, Pécs

Bagdy E. (1999): Különbség a depressziós beteg párhelyzeti és családi kommunikációs stílusmintázata között a Közös Rorschach Vizsgálatban, Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése, Debrecen, Előadás

Bagdy E. (1999): Kapcsolati dinamika és interperszonális jellegzetességek szkizofréniában, Magyar Családterápiás Vándorgyűlés, Székesfehérvár

Bagdy E. (1999): Spiegelung der Psychodinamik von Partnerbeziehungen und Familienverhältnisse im Gemeinsamen Rorschach Versuch, Pszichoterápiás Világ-kongresszus, Bécs (júl. 4.-8.)

Bagdy E. (1999): A Közös Rorschach Teszt (KRT), mint a pár és család kapcsolati dinamikájának és interakciós jellegzetességeinek vizsgáló eszköze, Psychiatria Hungarica 14:715-725

Bagdy E. (2000): A metamodell szemléleti keretében a nyelvi törlések, általánosítások és torzítások jellemzői a Közös Rorschach dialógusokban szkizofrén, depressziós, anorexiás és pánikbetegek, valamint családtagjaik kommunikációjában, Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Nagygyűlése, Budapest

Bagdy E. (2002): A KRV hazai adaptációja, In: In: Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 126-169.

Bagdy E. ( 2002a): A tudattalan összejátszástól az együtt fejlődésig. Kollúzió-koevolúció: Jürg Willi párdinamikai koncepciója, Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 34-53.

Bagdy E . (2002): Különböző párkapcsolati viszonyokban jellemző szimbólumok a KRV-ban, Budapest, 2002. március 23.Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület Konferenciája, 2002. május 17

Bagdy E. (2002): Pánik agorafóbiás és depressziós triádok KRV kommunikációs jellegzetességei, Pszichiátriai Társaság IV. Nemzeti Kongresszusa

Bagdy E. (2002): Depressziósok, pánikbetegek és szuicid túlélők kommunikációs jellemzői
MPT XV. Nagygyűlése, Szeged, 2002. május 31

Bagdy E. (2002): Interaktrometrie: eine neue Methode zur Kodierung der Kommunikation
3. Weltkongress für Psychoterapie, Wien, 2002. július 16.

Bagdy E. ( 2003): Párkapcsolatok kommunikációs sajátosságai ötven év fölött "üres fészek" fázisban, Magyar Pszichiátriai Társaság X. Vándorgyűlése, Sopron, 2003. január 29.

Bagdy E. (2003): A párkapcsolattal való elégedettség és az interakciótípusok összefüggése
Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlése, Sopron, 2003. január 29.

Bagdy E. (2003): Az "üres fészek" helyzet párkapcsolati dinamikája a Közös Rorschach alapján, Magyar Családterápiás Egyesület XVII. Vándorgyűlése
Pécs, 2003. április 26.

Bagdy E. (2003): A párkapcsolattal való elégedettség és az interakciótípusok összefüggése
Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlése, Sopron, 2003. január 29.

Bagdy E. (2003/2004): A párkapcsolattal való elégedettség és az interaktrometriai interakciótípusok összefüggése, Psychiatria Hungarica XVIII. Évf. Előadások tematikus kötete, a MPT XI. Vándorgyűlésének (2004. január 30. Szeged) kiadványa. 90. 2003-2004 Supplementum

Bagdy E.( 2005): Diagnosztikai dimenziók a pár és családrendszerek megismeréséhez
Psychiatria Hungarica, 20: 71-83

Bagdy E. (2004): A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Tanszékén folyó egészségpszichológiai kutatások, Alkalmazott Pszichológia VI. 3. 78-84

Bagdy E. (2005): A diádikus interakció kutatásának világa
Psychiatria Hungarica, 20: 60-70.

Bagdy E. (2005): Diagnosztikai dimenziók a pár és családrendszerek megismeréséhez
Psychiatria Hungarica, 20:71-83

Bagdy E . (2005): A párhelyzeti kommunikáció nem verbális elemeinek szerepe: tekintés, szemkontaktus, mosoly, nevetés, XIX. Magyar Családterápiás Konferencia
Szombathely, 2005. április 1-3.

Bagdy E. (2005): A családi kommunikáció szerepe a személyiségfejlődésben.
"Európa, kissebség, identitás", Európai Protestáns Szabadegyetem
Schloss Beuggen-Rheinfelden, Deutschland, május 4. 2005.

Bagdy E. (2005): Hogyan kommunikálnak a nők és a férfiak? (kommunikáció-pszichológiai kutatások alapján), ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Kar Pszichológiai Intézete, 2005. május 14

Bagdy E . (megjelenés alatt): Hatalom, dominancia, kontroll. Viszonydimenziók tükröződése a KRV interakciókban, Psychiatria Hungarica

Bagdy E. (megjelenés alatt): Hogyan kommunikálnak a nők és a férfiak?
Psychiatria Hungarica

Bagdy E., Bakó T., Safir E., Salgó F. (1994): A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV): módszer a kapcsolati dinamika elemzésére, Magyar Pszichiátriai Társaság III. Kongresszusa, Budapest, poszter

Bagdy E., Csík A., Tauzin T. (2005): A mosoly és nevetés szerepe a párhelyzeti kommunikációban, MPT XII. Jubileumi Vándorgyűlése
Budapest, 2005. január 26-29.

Bagdy E., Kaszás G., Safir E. (1989) Communication Strategies of Hysterical and Depressive Patients in the Common Rorschach Test., 2 nd Bridging Conference between Eastern and Western Countries., Budapest, absztrakt kötet 47. old.

Bagdy E., Kóta H., Safir E . (2002): Közös Rorschach Vizsgálat: Felvétel, jelölés, interaktometriai elemzés, In: Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 99-119.

Bagdy E., Kóta H., Safir E., Kaszás G. (1991): Couple Presented Rorschach Test: Diagnosis and Therapy, 2 nd European Congress of Psychology, Budapest, 2. absztrakt kötet, 51.old.

Bagdy E., Mag.J. (2oo6): Kötődési minták és párkapcsolati kommunikáció, Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzetközi Kongresszusa, 2oo6.febr.l-4., absztrakt kötet 125. oldal.

Bagdy E., Oláh E., Zolnai E. (2002): Történeti és módszertani áttekintés a Közös Rorschach Vizsgálat alkalmazásáról a gyakorlatban és a kutatásban, In: Bagdy E. (szerk., 2002): Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 53-69.

Bagdy E., Pap J. (2005): Gondolatok a nevetésről, Psychiatria Hungarica, 19: 390-418

Bagdy E., Ruskó Gy., Kaszás G., Bakó T. (1987): the Application of the Interactive Rorschach Experiment (IRE) in a Diagnostic Study of Interpersonal Relationships, Nemzetközi Szociálpszichiátriai Szövetség Regionális Kongresszusa, Budapest.

Bagdy E., Ruskó Gy., Kaszás G., Safir E. (1989): A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) felhasználása a kapcsolati diagnosztikában, Magyar Pszichológiai Társaság IX. Országos Tudományos Konferenciája, absztrakt kötet 85., 87. old.

Bagdy E., Safir E., Kóta H., Salgó F (1993).: A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) a pszichiátriai gyakorlatban, Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 125 éves jubileumi ülése, előadás

Bagdy E., Szili I., Császár N. (2001): Investigation of Interaction Dynamics in Depressive Patients and their Proxies in the Consensus Rorschach, Európai Családterápiás Konferencia, Budapest (jún.26-30)

Bagdy E:, T. Mirnics Zs . (2002): A KRV hazai alkalmazása, In: Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 69-88.

Bagdy E., Tóth K. (2002): Házasulandók, valamint jól működő, tartós párkapcsolatban élők viszonymintáinak és kommunikációs jellegzetességeinek tükröződése a KRV-ban, In: Bagdy E. (szerk., 2002): Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 186-207.

Bakó T.(1990) A szuicid párkapcsolati dinamika vizsgálata a Közös Rorschach módszerével, Ideggyógyászati Szemle, 43: 59-77. old.

Bakó T. (1991): People Using Couple Presented Rorschach Test, 2 nd European Congress of Psychology, Budapest, 2. absztrakt kötet, 52.old.

Bakó T. (1992): Gyermektelen (meddő) házaspárok vizsgálata a Közös Rorschach módszerrel, Magyar Pszichológiai Társaság X. Tudományos Nagygyűlése, 1992. VIII.31- IX.2., Budapest

Bakó T. (1992): Az öndestruktív párkapcsolati dinamika vizsgálata a Közös Rorschach módszerével, Magyar Pszichológiai Társaság X. Tudományos Nagygyűlése, 1992. VIII.31- IX.2., Budapest

Bakó T. (2002): Önveszélyeztetett pár interperszonális kapcsolatának elemzése, In: Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 313-332.

Bakó T - (2002b): A szuicid párkapcsolati dinamika vizsgálata, In: Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 313-332.

Bakó T. (2003): Examination of Relationship Dinamics on Infertile Couples with Consensus Rorschach test, 8th European Congress of Psychology
Austria, TU Vienna, 2003 July 6-11.

Bakó T., Kulcsár É.(1989): A szuicídium dinamikájának interaktív jellemzői a Közös Rorschach Vizsgálatban, Magyar Pszichológiai Társaság IX. Országos Tudományos Konferenciája, absztrakt kötet 85., 87. old.

Bakó T., Kulcsár É. (1994): A Közös Rorschach, mint pszichodiagnosztikai eszköz a gyermektelen (meddő) házaspárok pszichológiai vizsgálatában, Magyar Pszichiátriai Társaság III. Kongresszusa, Budapest, előadás

Bakó T., Kulcsár É. (2005): Funkcionális meddő házaspárok kapcsolati kollúziójának vizsgálata Közös Rorschach teszttel, Psychiatria Hungarica, 20 (2) 112-125

Bányai É. A (1991): Kommunikációs nehézségek alkoholbetegek és házastársaik között, V. Családterápiás Vándorgyűlés, Eger

Bányai É.A: (2004): Kommunikációs zavar "light drogokat" használó fiatalok szüleinél (KRV vizsgálatok), Magyar Pszichiátriai Társaság XII Vándorgyűlése, absztrakt kötet 13. old.

Bányai É. A., Szili I. (2002): Alkoholisták és házastársaik Közös Rorschach Vizsgálata, In: In: Bagdy E. (szerk., 2002): Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 351-361.

Bende Zs., Habis M., Radnai T. (2006): Az anya-gyermek kapcsolat változásai, TDK versenydolgozat, KRE Pszichológiai Intézet.

Berghammer R., Geiger Á. (1989): Obes gyermekek családjával végzett Közös Rorschach vizsgálatok, Magyar Pszichológiai Társaság IX. Országos Tudományos Konferenciája, absztrakt kötet, 86. old.

Boján B .(1998) A Közös Rorschach Vizsgálat alkalmazása a Belbin-féle csapattag típusok interakcióinak elemzésére, szakdolgozat, DTE, Debrecen

Bólya A., Nick Sz., Sztankovjánszky Sz., Könyves K., Bajor A . (2006): A személyiség hasonlósága, mint a személyközi vonzalom alapja és ennek kommunikációs összefüggései sine morbo párok esetében", műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Bősze K . (2006): Bulimiás lányok és édesanyjuk diádjainak sine morbo diádokkal való összehasonlítása KRV alapján, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Bozsik M,, Kasnyák Á. (2005): Mozgássérültek nem verbális viselkedésének és Közös Rorschach interakcióinak jellegzetességei. (videoelemzés), műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Csákvári Zs., Kiss D., Vetier A. (2004): Interakció-dinamikai kutatási szempontrendszer, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Csákvári Zs., Kiss D., Vetier A. (2004): Processzometria: folyamatelemzési kísérlet (dominancia, együttműködés és érzelemkifejezés) a kommunikáció három dimenziójában, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Csík A., Tauzin T . (2005)r: A mosoly és nevetés szerepe a kommunikációban, TDK versenydolgozat.

Csik A., Tauzin T .:(2oo6): A mosoly és nevetés szerepe a kommunikációban. (KRV elemzés). Magyar Családterápiás Konferencia, 2oo6 április, Debrecen
Deckner E. (2002): Gyermekelhelyezési perben álló párok együttműködési sajátosságainak elemzése egyéni és Közös Rorschach Vizsgálat útján, In: Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest

Endreffy J. (1999): A határok kérdése az anya-gyermek kapcsolatban anorexia nervosásoknál, Szakdolgozat, ELTE, Budapest

Endreffy J. (2000): A határok kérdése az anya-gyerek kapcsolatban anorexia nervosásoknál, Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Nagygyűlése, Budapest

Endreffy J. (2002): Anorexiás gyermekek és édesanyjuk interakciós mintázatának vizsgálata a Közös Rorschach Vizsgálat útján, In: Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 371-389.

Erdélyi H., Mészáros I. (2oo5): A KRV és ZKBT módszer együttes alkalmazhatóságának lehetősége, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Erdélyi I. (1999): A pszichodráma játékosa és rendezője közti interperszonális dinamika

vizsgálata videóelemzéssel és a Közös Rorschach útján, Magyar Családterápiás Vándorgyűlés, Székesfehérvár

Erdélyi I. (2002): A fantázia kezelése pszichodráma csoportban KRV útján
Pszichológiai MPT XV. Nagygyűlése, Szeged, 2002. május 30

Erdélyi I. (2002): Consensus Rorschach en groupe de psychodrame
3. Weltkongress für Psychoterapie, Wien, 2002. július 16.

Erdélyi I. (2003): A család megjelenése pszichodráma csoportokban. Interakció elemzés.
Magyar Családterápiás Egyesület XVII. Vándorgyűlése, Pécs, 2003

Erdélyi I. (2003): Test a pszichoterápiás térben és időben, (Beszédes és néma test)
Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Konferenciája, Budapest

Erdélyi I. (2003): A tekintet szerepe egyéni és csoportos pszichoterápiákban
Magyar Pszichiátriai Társaság X. Vándorgyűlése, Sopron, 2003, január 29.

Erdélyi I. (2004): Terek, kapcsolatok, reprezentációk, Habilitiációs disszertáció tanulmánykötet

Erdélyi I. (2004): Az érintés és tekintet az interakcióban, az autokontaktus, In: Tér és tükör, Flaccus Kiadó Budapest, 21-33

Erdélyi I. (2004): A tekintet sorsa a pszichoanalízisben, In: Tér és tükör, Flaccus Kiadó Budapest, 33-44

Erdélyi I. (2004): Interakció dinamika pszichodráma csoportokban
Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlése, Szeged, 2004. január 28-31.

Erdélyi I. (2004): Életszakaszok szégyen élményei, Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Konferenciája, 2004. október ("Életciklusaink")

Erdélyi I. (2005): A kapcsolati tudás a protagonista és rendező interakción keresztül pszichodráma csoportokban, Psychiatria Hungarica 20 (2) 95-111
Erdélyi I. (2005): Nem verbális viselkedés pszichoterápiás interakciókban:
a tekintet viselkedés, Magyar Pszichiátriai Társaság Jubileumi Vándorgyűlése
Budapest.

Erdélyi I . (2005): Csendestárs vagy "csendestárs", Ferenczi Társaság Kongresszusa
Budapest.

Erdélyi I., Kalas Zs. (1999): Az interperszonális kapcsolati dinamika vizsgálata videóelemzés és KRV módszer felhasználásával pszichodrámacsoportban, Magyar Családterápiás Vándorgyűlés, Székesfehérvár

Erdélyi I., Kalas Zs.(1999):Interperszonális kapcsolati dinamika vizsgálata videó és KRV alkalmazásával pszichodráma csoportban, Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Vándorgyűlése, Debrecen

Erdélyi I., Kalas Zs. (1999): Egy pszichodráma csoport interperszonális dinamikája videóelemzés és KRV alapján, In: Pszichodráma csoport (szerk. Vikár A., Sáfrán Zs.) 187-191.

Erdélyi I., Kalas Zs, Sújtó K (1999).: Protagonista és rendező a színen, Pszichodráma Konferencia, Budapest

Erdélyi I., Sújtó K.(2001): The Appearance of Family Secrets in Psychodrama Groups Based on the Common Rorschach Research, Európai Családterápiás Konferencia, Budapest (jún.26-30)

Erdélyi I., Sujtó K., Sípos L. (2004): Az implicit kapcsolati tudás pszichodráma interakciókban, Pszichológus Nagygyűlés, Debrecen, 2004. május 27-30.

Endreffy J., Meleg O. (2001): Mother-child interaction dynamics in teenage patients with anorexia nervosa, Európai Családterápiás Konferencia, Budapest (jún.26-30)

Erdélyi H., Mészáros I. (2005): A Luborsky-féle központi kapcsolati konfliktus mérő módszer felhasználása a KRV interakciók feldolgozására, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Forgách A., Szabó L .(2005): Mozgássérült vertus egészséges motóriumú diádok interakciós specifikumai (videoelemzés), műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Fritzsche M . (2006): Meddő párok vizsgálata a KRV integrált jelölési rendszer segítségével, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Gajda A . (2004): Az üzenet-tartalmak szerepe házaspárok egyéni és Közös Rorschach vizsgálatának elemzésében, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Győri Á (1997): A Rorschach táblák felszólító jellegének alkalmazása életútelemzésre, Bölcsészdoktori értekezés, ELTE, Budapest

Hatvani A. (1995): Ibsen Solness építőmestere, avagy hogyan éljük túl a családot? Szakdolgozat, KLTE, Debrecen

Hatvani A.(2001): The use of the Group Rorschach Test in the analysis of relationship dramas, Európai Családterápiás Konferencia, Budapest (jún.26-30)

Hatvani A. (2002): Drámaértelmezés a Közös Rorschach vizsgálat segítségével.
In: Bagdy (szerk): Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 395-403.

Hatvani A . (2002): Interakciótípusok a drámaértelmezésben
MPT XV. Nagygyűlése, Szeged, 2002. május 30

Hatvani A. (2002): Interakciótípusok megjelenése a drámában, Kommunikációs konferencia
Szeged, 2002 június 6.

Hatvani A. (2003): Communication characteristics of alcohol dependence in "Cat ont he hot tin roof" by Tennesse Williams, reflected by interactometric analysis
8th European Congress of Psychology, Austria, TU Vienna, 2003 July 6-11

Hatvani A. (2004): Az alkoholfüggő férj és feleségének kommunikációs jellegzetességei TenesseeWilliams: Macska a forró bádogtetőn c. drámájában, Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Debrecen, 2004. május 28.

Hatvani A. (2005): Methodological possibilities for enrichment of psychological analysis of literary works (oral presentation), 9th European Congress of Psychology
Granada, July 3-8. 2005.

Hatvani A. (2006): Dráma-dialógusok kommunikáció-lélektani elemzés tükrében, doktori disszertáció, Debreceni Egyetem

Hatvani A., Kiss Zs. (2004): Az alkoholfüggő férjnek és feleségének kommunikációs jellegzetességei Tenessee Williams: Macska a forró bádogtetőn c. drámájában
Pszichológus Nagygyűlés, Debrecen, 2004. május 27-30.

Horváth Z. (2003): Interakció-dinamikai vizsgálat egypetéjű ikerpároknál, Közös Rorschach teszttel, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Kádár G. (2001):Family heritage, Európai Családterápiás Konferencia, Budapest (jún.26-30)

Kádár G. (2005): Önérvényesítő kommunikáció a családban. Kinek a szava dönt?
Interakciódinamika, Psychiatria Hungarica, 20 (2): 84-94

Kádár G . (2005): Önérvényesítő kommunikáció a családban,
Doktori disszertáció, Debreceni Egyetem Doktori Iskola, 2005

Kecskeméti K . (2006): Párok interakció- dinamikája gyermekvárás idején és a gyermek születése után, a KRV integrált jelölési rendszere útján, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Kerekes Z. (2006): Marihuána fogyasztók apaképének vizsgálata a Közös Rorschach útján, szakdolgozat, KRE Pszichológiai Intézet

Kisgyörgyné Pongrácz D., Tóth M. (2005): A Circumplex modell és a Faces IV. Olson család-dinamikai modelljének ismertetése, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet
Kiss G. (2004):Dominanciaviszonyok alakulása pároknál a Közös Rorschach vizsgálati helyzetben, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Kiss Zs. (2004): A párkapcsolati dinamika változása az első gyermek születésével, Alkalmazott Pszichológia 3: 20-28.

Kóta H (1992): A Közös Rorschach jelölési rendszere és kialakításának munkafázisai, Magyar Pszichológiai Társaság X. Tudományos Nagygyűlése, 1992. VIII.31- IX.2., Budapest

Kovács D . (1999) Trianguláris kapcsolati helyzet kommunikációs jellegzetességei szkizofréniában, Magyar Családterápiás Vándorgyűlés, Székesfehérvár

Kovács D. (2000) A trianguláris kapcsolati helyzet kommunikációs jellegzetességei szkizofrén betegek családjában, Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Nagygyűlése, Budapest

Kovács D. (2004): A kommunikációs stílus jellegzetességei öngyilkosságot elkövetettek párkapcsolatában, Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Debrecen, 2004. május 27-30.

Kovács D., Sárai T., Mirnics Zs. (2001): Modelling the communication process in families of patients with schizophrenia using the Consensus Rorschach, Európai Családterápiás Konferencia, Budapest (jún.26-30)

Kovács G. (2004): Jól működő párkapcsolatok Közös Rorschach Vizsgálata és az erőszakmentes kommunikáció, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Kovács G . (2006): Házaspárok és párkapcsolatban élők személyiségének és kommunikációjának vizsgálata, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Kovács G., Zolna M. (2006): A Facet5 személyiségdimenziók és a kommunikációs jellemzők közti kapcsolat vizsgálata munkacsoportokban, internetes publikáció, Psidium tesztfejlesztő vállalkozás

Mag J. (2004): Esettanulmány egy párkapcsolati krízisben lévő párról, interjú és a Közös Rorschach vizsgálat alapján, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Mag J. (2005): A korai kötődési minták és a felnőttkori párkapcsolati kommunikáció összefüggésének vizsgálata, szakdolgozat, KRE Pszichológiai Intézet

Meleg O. (1999) A testvéri és baráti kapcsolatok összehasonlító vizsgálata a KRV módszerével, Szakdolgozat, ELTE, Budapest

Meleg O. (2000): Testvéri és baráti kapcsolatok összehasonlító vizsgálata a Közös Rorschach módszerrel, Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Nagygyűlése, Budapest

Meleg O. (2002): Testvéri és baráti kapcsolatok összehasonlító vizsgálata a Közös Rorschach útján, In: Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 207-229.

Mirnics Zs (2001): Az interperszonális kapcsolati dinamika vizsgálata borderline páciensek és partnereik mintáján, Pszichiátriai Vándorgyűlés, Miskolc

Mirnics Zs (2001): A KRV alkalmazása a vezető-beosztott interakció jellemzésére, Szakdolgozat, BME

Mirnics Zs.( 2005): Kapcsolati dinamikát tükröző szimbólumok a Közös Rorschach tesztben, Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület IV. Nemzetközi Kongresszusa, Budapest, 2005. július 8, absztrakt kötet 28.

Mirnics Zs. (2004): Vezető-beosztott interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel, Alkalmazott Pszichológia 4:93-120

Mirnics Zs. (2004): Vezető-beosztott interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel
Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Debrecen, 2004. május 27-30.

Mirnics Zs. (2004): A KRV munkapszichológiai alkalmazása
KRE BTK Pszichológiai Intézet szakmai műhelye (KRV műhely)

Mirnics Zs. (2004): Az "egészséges" vezető-beosztott viszony: munkahelyi interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel, Egészségpszichológiai Szakmai Nap

Mirnics Zs. (2005): Kapcsolati dinamikát tükröző szimbólumok a Közös Rorschach tesztben
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület IV. Nemzetközi Kongresszusa
Budapest, 2005. július 8. absztrakt kötet 28.

Mirnics Zs., Szili I., Bagdy E. (2005): Hatékony konfliktuskezelési módok sine morbo pároknál, Magyar Családterápiás Egyesület XIX. Vándorgyűlése, Szombathely, 2005. április 2. absztrakt kötet 2005:33.

Mirnics Zs., Szili I., Bagdy E . (2oo6): A válás metaforái, Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzetközi Kongresszusa, 2oo6. febr.1-4. absztrakt kötet 126.

Mirnics Zs., Szili I., Kovács D. (2005): A kommunikációs és gondolkodási zavar megnyilvánulásai egy szkizofrén páciens családjának interakciómintáiban, Psychiatria Hungarica 20:141-155.

Molnár E. (2002): Az "utalás" vizsgálata ikerpároknál, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Nacsa N., Retek L. (2006): A szimmetria, a hiány és az ütközés reakciók megjelenése a Közös Rorschach Vizsgálat konfliktushelyzeteiben, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Németh K. (2004): Személyiség az interakcióban, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet
Német O., Német B., Pálmai A., Antal T., Sándor P. A kapcsolattal való elégedettség és a párkapcsolati kommunikációs minták összefüggése sine morbo pároknál, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Nyitrai M., Labancz D. (2006): Kapcsolati viszonyok és szimbólumok elemzése szenvedélybeteg fiatalok és szüleik Közös Rorschach jegyzőkönyveiben, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Oláh E.-Zolnai E. (1991): Kommunikációs csapdák elemzése Strindberg Haláltánc című drámájában a KRV kódrendszer segítségével, Szakdolgozat, KLTE, Debrecen

Oláh E., Zolnai E. (1992): Erőviszonyok, avagy egy párkapcsolat anatómiája (Strindberg Haláltánc c. drámájának elemzése a KRV kódrendszer segítségével), Magyar Pszichológiai Társaság X. Tudományos Nagygyűlése, 1992. VIII.31- IX.2., Budapest

Papp K. (2005): Interakciós alkulépések jellegzetességei Közös Rorschach vizsgálatban "üres fészek" helyzetben levő pároknál, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Papp K., Babusa P . (2003): Amfetamin használók Közös Rorschach vizsgálata, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Parditka Zs. (2002): "Üres fészek" helyzetben lévő párok vizsgálata Közös Rorschach választartalmak felszólító jellege szempontjából, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Pataki N. (2003): Bőrallergiások Közös Rorschach vizsgálata, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Portik-Bakai M. (2006): Házasulandók és hosszabb ideje házasok kommunikációjának összehasonlítása, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Ruskó Gy. (1987): Családdinamikai elemzés lehetőségei "Közös Rorschach Vizsgálattal"

Ruskó Gy. (1992): Egyensúlyfenntartó és patológiaképző interperszonális dinamikai tényezők feltárása a KRV módszerrel, Magyar Pszichológiai Társaság X. Tudományos Nagygyűlése, VIII.31- IX.2., Budapest

Sánta B. (2003): Ikrek kommunikációjának és elszakadásának vizsgálata Közös Rorschachhal, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Sánta B. (2004): A "tartalmatlan"-nak ítélt kommunikáció kódjának validitás vizsgálata, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Sárai T.(1998) Alkoholista párok párkapcsolati kommunikációs jellegzetességei, Szakdolgozat, KLTE, Debrecen

Sárai T. (1999): Az interperszonális kapcsolati helyzet kommunikációs jellegzetességei szkizofréniában, Magyar Családterápiás Vándorgyűlés, Székesfehérvár

Sárai T. (2000): Az interperszonális kapcsolati dinamika vizsgálata szkizofrén betegek családjában, Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Nagygyűlése, Budapest

Sárai T. (2002) Alkoholisták és partnereik kommunikációs jellegzetességei, In: Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 361-371.

Sasvári R. (1999): Jól funkcionáló versus depressziós beteggel együtt élő családok kommunikációja (CMCD-vel regisztrálva, Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése, Debrecen

Sasvári R., Süle M. (2000): A pánikbetegség kommunikációs mintázata a családi dinamika tükrében, Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Nagygyűlése, Budapest

Seress V., Szilvás N., Zsupán P. (2oo6): Három család processzometriai vizsgálata, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Stróbl D (2005): A párkapcsolattal és a szexualitással való elégedettség vizsgálata
szakdolgozat, KRE Pszichológiai Intézet

Stróbl D. (2oo6): Párkapcsolatok tranzakció-analitikus mintázatának vizsgálata a szexuális élet tükrében, Magyar Családterápiás konferencia, 2oo6 április, Debrecen

Surányi K (1997): Alkohol- és drogdependensek megküzdési stratégiái, Szakdolgozat, KLTE, Debrecen

Szabó K. (2002): Interakció-típusok "üres fészek" helyzetű pároknál, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet.

Szabó B., Darnyik A., Márián R. (2006): A váló és együtt élő párok kommunikációs jellegzetességei, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Szabó B., Darnyik A., Márián R. (2006) A női és férfi szerepek vizsgálata Rorschach próba tartalmaival és szimbólumaival, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Szabó L., Király B. (2006): A KRV felhasználása a tranzakció-analizisben, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Szilágyi V. (2002): "Üres fészek" helyzetben lévő párok kommunikációjának vizsgálata a hitelesség szempontjából, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Szilágyi V. (2003): Interakciós mintázatok KRV vizsgálata felnőtt ikerpároknál a születési sorrend tekintetében, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Szilágyi V. (2005): Ikrek kötődési sajátosságainak vizsgálata, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet.

Szilágyi V. (2005): Ikrek kötődési sajátosságainak vizsgálata
(húsz egypetéjű felnőtt ikerpár Közös Rorschach vizsgálata, valamint a "Felnőtt kötődés" interjú alkalmazása), szakdolgozat, KRE Pszichológiai Intézet

Szili I: (1997): Depressziós betegek családi interakciós és lelki megküzdési stratégiáinak összefüggése, Magyar Pszichiátriai Társaság IV. Nemzeti Kongresszusa, Budapest, absztrakt kötet,187. old.

Szili I. (1998): Depressziós betegek és családtagjaik interperszonális kapcsolati stílusának összefüggése coping stratégiákkal, Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Országos Pszichológus Nagygyűlése, Pécs

Szili I. (2001): Öngyilkosságot megkísérlők és hozzátartozóik interakciódinamikai vizsgálata, Pszichiátriai Vándorgyűlés, Miskolc

Szili I. (2002): A megküzdés kognitív tényezőinek hatása a kommunikációs viselkedésre depressziós betegeknél és családtagjaiknál, In: Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 305-313.

Szili I. (2003): Communication style, dysfunctional attitudes and coping disorders
8th European Congress of Psychology, Austria, TU Vienna, 2003 July 6

Szili I., György S. (2001): Mother-patient interaction dynamics in patients with bulimia, Európai Családterápiás Konferencia, Budapest (jún.26-30)

Szili I., György S. (2005): Interakciódinamika evészavarban szenvedő fiatalok és édesanyjuk kapcsolatában, Psychiatria Hungarica 20: 126-140

Szili I., György S., Mirnics Zs. (2004): Az agresszió manifeszt és látens megnyilvánulási formái az anya-gyermek kapcsolatban evészavarban szenvedőknél, Magyar Pszichiátriai Társaság X. Vándorgyűlése Szeged, 2002. március 23.

Szili I., Kovács D., T. Mirnics Zs. (2002): Modelling the communication process in families of patients with shizophrenia using the Consensus Rorschach, 3. World Congress of Psychotherapy, Wien, 2002. július 17.

Szili I., Sasvári R.(1999): Spiegelung der Psychodinamik von Partnerbeziehungen im Gemeinsamen Rorschach Versuch, Pszichoterápiás Világ-kongresszus, Bécs (júl. 4.-8.) poszter

Szili I., T. Mirnics Zs. (2002): Az anya-gyermek kapcsolat interakciódinamikája evészavarban szenvedőknél, MPT XV. Nagygyűlése
Szeged, 2002. május 31

Szili I., Varga G . (2003): Szuicidumot megkísérlők és házastársaik interakciós jellegzetességei, Psychiatria Hungarica XVIII.évf. Suppl. 62-69.

Szili I., Varga G., Vargha A., Rihmer Z. (2004): Szuicidumot megkísérlők és házastársaik interakciós jellegzetességei, Magyar Pszichiátria Társaság XI. Vándorgyűlése,
Abstract kötet, Psychiatria Hungarica, Szeged, 2004. január 28-31.

Szöőr A. (2000): A Thomas-Kilmann-féle magatartásformák elemzése a Közös Rorschach teszt módszerével, Szakdolgozat, Debreceni Egyetem

Tauzin T., Csík A . (2005): A mosoly és nevetés szerepe a kommunikációban, szakdolgozat, KRE Pszichológiai Intézet

Tóth K. (1994): Gyermektelen fiatal párok Közös Rorschach Vizsgálata, Szakdolgozat, KLTE, Debrecen

Vancza A. (2004): A párkapcsolattal való elégedettség vizsgálata 20, 30 és negyvenes években járó pároknál (Hendrick kérdőíve és becslő skálája alapján), műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

V arga E. (1993): A depresszió interperszonális dinamikai vonatkozásai, Szakdolgozat, ELTE, Budapest

Varga E., Szili I. (2002): Depressziósok párkapcsolati interakciójának jellemzői: Önkéntes, önalávető kapcsolati fogság, , In: Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 284-305.

Varga G. (2005): Szuicidium predikció kommunikáció-pszichológiai eszközökkel
Semmelweis Egyetem Budapest.

Varga G., Szili I. (2003): Szuicid túlélők kapcsolati dinamikájának elemzése
Magyar Pszichiátriai Társaság X. Vándorgyűlése, Sopron, 2003, január 29.

Varga G., Szili I. (2003): Családdinamikai jellemzők szuicid kísérletet elkövetőknél
Magyar Pszichiátriai Társaság X. Vándorgyűlése, Sopron, 2003, január 29.

Varga G., Szili I., Mirnics Zs., Vargha A. (2005): Petz Aladár Megyei Oktató Kórház III. Pszichiátriai, Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet III. Pszichiátria
Nemre jellemző sajátosságok a szuicid viselkedésben a Közös Rorschach vizsgálat alapján
MPT XII. Jubileumi Vándorgyűlés, Budapest.

Vargáné Deckner E. (1992): Kapcsolati konfliktusok megjelenése az egyéni és Közös Rorschach Vizsgálatokban, Magyar Pszichológiai Társaság X. Tudományos Nagygyűlése, 1992. VIII.31- IX.2., Budapest

Vargáné Deckner E. (1992): Diszfunkcionális párok együttműködési sajátosságainak elemzése az egyéni és a Közös Rorschach vizsgálat alkalmazásával, Bölcsészdoktori értekezés, KLTE Debrecen

Vashegyi A . (2006): Az anya-gyermek kommunikáció jellegzetességei anorexia nervosában szenvedő lányoknál és anyáiknál, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Vass Z., Bagdy E. (2004): Szakértői rendszer alkalmazása Közös Rorschach elemzéséhez
Magy. Pszichológiai Társaság Biennális Nagygyűlése, Debrecen, 2004. május 27-30.

Virág L., Virágné E., Csizovszkiné Sz. E. (2006): Lakásotthonokban élő együtt és külön nevelkedő testvérek vizsgálata, műhelymunka, KRE Pszichológiai Intézet

Zekéné Misz Á. (1999): Pár-, család- és kiscsoportdinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach próbával, Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése, Debrecen

 
 
> Részletes tartalomjegyzék <