9. Fejezet

Párdiagnosztika a Giessen Teszttel (GT)

Baktay Gizella

 

Bevezetés

A Giessen Tesztet eredetileg a kapcsolati struktúrák feltárására alkották meg (Beckman, Richter 1979), ennek ellenére alapvető elterjedtségét személyiségleltárként találta meg. Az én-kép, a szociális tükör és az én-ideál megragadására alkalmas eszköz, mely annyiban különbözik a többi személyiség-kérdőívtől, hogy megalkotását erősen befolyásolták pszichoanalitikus és szociálpszichológiai nézőpontok.

A Giessen Teszt párkapcsolati alkalmazásával a vizsgált személyek önmagukról és egymásról adott megítélésének segítségével fel lehet tárni a partnerek önmagukról és egymásról alkotott képét, majd ezek viszonyba állításával, összehasonlításával megítélhetővé válnak a pár kapcsolati struktúrájának aspektusait. Egyidejűleg azonban természetesen tehetünk megállapításokat a partnerek egyéni önképéről is, melynek köszönhetően egyénközpontú és a viszonyközpontú aspektusok egyaránt számba vehetők.

 
 
A Giessen Teszt előzményei >>
> Részletes tartalomjegyzék <