11. Fejezet

A Szubjektív Családkép (SFB)

Baktay Zelka

 

Bevezetés

A Szubjektív Családkép olyan családdiagnosztikai eljárás, amelynek keretében a vizsgált személyek saját maguk tudósítanak az általunk észlelt családképről. Arról tudósítanak tehát, hogy véleményük szerint hogyan élik meg a család tagjai egymáshoz fűződő kapcsolatukat. Maga a módszer a szemantikai differenciáláson alapul, és irányított kapcsolati ajánlatok segítségével ábrázolja az összefüggéseket. Egyszerűbben: arra kérdez rá, hogyan viselkedik X családtag Y családtaggal. Az ilyesféle kapcsolati leírásoknál két alapvető aspektust vesz figyelembe, az érzelmi elköteleződést és az individuális autonómiát. A többi családdiagnosztikai módszerrel szemben talán az tünteti ki leginkább, hogy egymástól elkülönült családi jegyek helyett egész struktúrákat igyekszik megragadni, és ennek során kihangsúlyozza a kapcsolati eseményháló szubjektivitását. Úgy értelmezi a szubjektív családszerkezetet, mint általános kapcsolati meghatározottságok rendszerét, amelyek képesek hatékonyan irányítani a cselekvéseket. A teszt könnyen és szemléletesen, háromszögekben ábrázolja azt a szubjektív képet, amelyet egy-egy személy alkot családtagjairól.

 
 
Az SFB alkalmazási lehetőségei>>
> Részletes tartalomjegyzék <