10. Fejezet

A Családstruktúra teszt (CS-S-T)

Baktay Gizella

 

Bevezetés

A Családstruktúra tesztet (eredeti nevén Familiensystemtest, FAST), amely szintén a hazánkban eddig még nem használt eljárások közé tartozik, a magyar elnevezés rövidítéséből származó "CS-S-T" néven szándékozunk a hazai gyakorlatba bevezetni. A teszt Thomas M. Gehring 1984-ben megalkotott, végső formájában 1990-ben publikált, nemzetközileg elismert eljárása, egy olyan háromdimenziós figurális technika, mely a családi viszonyok térbeli megjelenítését teszi lehetővé. A családi kapcsolatok leírásánál központi kategóriái a kohézió, a hierarchia és ezek összefüggései. A teszt elméleti alapja a strukturális (szisztematikus) családelmélet és a családfejlődés lélektan, alapvetése, hogy a nem klinikai családi rendszerek kapcsolati sémája kiegyensúlyozott (a kohézió és a hierarchia tekintetében), a generációs határok világosak, és a szervezet rugalmas. A CS-S-T arra szolgál, hogy minőségileg és mennyiségileg képes legyen megragadni azt, ahogy a családtagok különféle helyzetekben egyénileg és/vagy közösen megjelenítik kapcsolati rendszereiket.

Felhasználható a kutatásban és a gyakorlatban egyéni (6 éven felüli vizsgálati személyekkel) vagy csoportos tesztként, alkalmas családi kapcsolati struktúrák észlelésének elemzésére és pszichoszociális zavarok differenciál-diagnózisára.

A teszt elméleti hátterét, felépítését és működését, valamint empirikus alapjait részletesen kifejti a CS-S-T kézikönyve (Gehring, 1998). Ehelyütt a gyakorlatorientált bemutatásra törekszünk, így az elméleti szempontok csak azokon a helyeken és olyan mélységben kerülnek ismertetésre, ahol és amennyiben azok a teszt megfelelő alkalmazásához szükségesek.

 
 
A CS-S-T elméleti előzményei >>
> Részletes tartalomjegyzék <