3. 8. Ember (M) válaszok kategóriái

 

Bagdy Emőke kétdimenziós kategóriarendszerében (homonómia-autonómia, kooperáció-versengés) kiemelkedően kezeljük az ember válaszoka. A két szempont szerint négy csoportot különítünk el, az ide tartozó emberválaszok számszerű gyakoriságát feltüntetve. Bár az ember válaszokat valamennyi táblán megszámoljuk és besoroljuk, kiemelt jelentősége van az értelmezésben a II. és III. és VII. táblának. Itt is sok esetben lehetnek "besorolhatatlan" ember tartalmak.

 

3.8.1. Kódjegyek:

 

  1. Egyedüllét (Autonómia) - Olyan válaszok, amelyekben a személy egyedülléte, magányos tevékenysége, hedonisztikus öröme jut kifejezésre. A II. és III. VII., X. tábla esetében a magányos figura automatikusan ezt a jelet kapja, a többi táblánál pedig szigorúbban járunk el, a hangsúlyozódás alapján döntünk. A nárcisztikus jellegű tükör-reakciók automatikusan ide tartoznak, legyenek bármely táblán.
  2. Partnerért cselekvés (Homonómia) - A táblán megjelenő emberválaszba projiciálódó bármilyen pozitív cselekvés a partnernek való adást, a felé irányuló pozitív szándékot fejezi ki. (puszil, simogat stb.) A homonómia lehet egyoldalú, nem kölcsönös cselekvés is.
  3. Együttműködés - A Rorschach tábla tartalmaiban két partner közti kooperáció megjelenése (közösen cipel, mos, főz). A cselekvő neme lényegtelen. Sokszor együttesen fordul elő a családi élet és pozitív érzelmek kategóriával. ( "Pl. két ember egy edényben főz, szeretik egymást" ) Legtisztább formájában meleg, bensőséges érzelmi tartalmú.
  4. Versengés - A partner le- vagy meggyőzését, a vele való rivalizálást tükröző választartalmak (veszekedés, széthúzás, egymásra kiabálás stb.)

A jövőben tervezzük a kódjegyek bővítését a verbális kifejezésmód alapján jelölhető kategóriákkal, valamint a tárgykapcsolatok színvonalát megjelenítő tartalmakra vonatkozó kódokkal.

 

1. A döntések interakciódinamikai minősítése

2. A döntések színvonala

 

Férfi ZV

Nő ZV

Pár

 

Férfi ZV

Nő ZV

Pár

1. Integratív

 

 

 

K1:

 

 

 

2. Összesítés

 

 

 

K2:

 

 

 

3. Kompromissz.

 

 

 

1X:

 

 

 

4. Befolyásolás

 

 

 

DEST:

 

 

 

5. Behódolás

 

 

 

REG:

 

 

 

6. Független d.

 

 

 

Summa ZV

 

 

 

7. Döntésképt.

 

 

 

Summa ELFTART

 

 

 

3. Affiliáció

4. Dominancia (hatóerő)

A: Érzelmi töltés

Férfi

Pár

 

Férfi

Pár

Dicséret

 

 

 

Független jav.

 

 

 

Kritika

 

 

 

Első független javaslat

 

 

 

Indulat

 

 

 

Instrukció

 

 

 

Elutasítás

 

 

 

Ragaszkodás

 

 

 

Figyelm kív. hagyás

 

 

 

Summa DOM

 

 

 

B. Kooperáció

Férfi

Pár

Summa DOM+AFF

 

 

 

Továbbszövés

 

 

 

5. Aktivitás

Summa Verbális

egység/pár

 

 

 

Integrálás

 

 

 

Ötletek
Summa FJ+TOV

 

 

 

Vélemény- és magyarázatkérés

 

 

 

7. Szimbólumokra vonatkozó kategóriák

Pozitív humor

 

 

 

 

Férfi

Pár

Summa AFF

 

 

 

1.D-AGR

 

 

 

6. Zavarjegyek

2. D-ÉLETT

 

 

 

 

Férfi

Pár

3. Bizarr

 

 

 

Elárasztás

 

 

 

4. Szex

 

 

 

Annullálás és önkorrekció

 

 

 

5. Gondzav.

 

 

 

Öndiszkvalifikáció

 

 

 

6. Együttes élm

 

 

 

Kétértelműség

 

 

 

7. Pozitív érz.

 

 

 

Elakadás       8. Hatalom      

Bizonytalanság

 

 

 

9. Játékosság

 

 

 

Perszeveráció

 

 

 

10. Családi élet

 

 

 

 

 

 

 

11. Szimmetria zav.

 

 

 

8. Ember válaszok kategóriái

12. Szimbiotikus

 

 

 

 

Férfi

Pár

13. Gyász, bánat, szomorúság

 

 

 

Egyedüllét,

 

 

 

14. Tintapaca, paca

 

 

 

Homonómia

 

 

 

Summa Konstruktív tartalmak (6,7,9,10)

 

 

 

Együttműködés

 

 

 

Summa Negatív tartalmak (1,2,5)

 

 

 

Versengés

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Előző oldal
Következő oldal >>
> Részletes tartalomjegyzék <